Enplan titul
První v integrované akumulaci tepla s více než 30-ti letou zkušeností !
  záruka nejvyšší kvality a účinnosti...
   ...při nejnižších investičních a provozních nákladech.
 
  Pozadí
Společnost ENPLAN s.r.o. je česká firma založena v roce 1996 a je spojením 30-ti leté zkušenosti v oboru tepelné techniky ve Velké Británii a nejlepší vývojové a výrobní praxe v České republice.
 
Zakladatelem společnosti je Prof. Ing. D.J.Nevřala PhD, který je předním britským odborníkem v oboru využití tepelné energie a autorem původního patentu integrované akumulace tepelné energie. Koncept integrované akumulace byl vyvinut v období energetické krize začátkem 70-tých let s cílem dosažení energetických úspor a možnosti využití všech druhů energií - tento cíl se nezměnil.

První integrovaný zásobník byl určen pro akumulační využití nízkého tarifu s případným doplňkovým zdrojem. Další integrované zásobníky byly vyvinuty prof. Nevřalou ve spolupráci se společností British Gas a byly určeny pro vytápění bytů a domků. Systémy založené na integrované akumulaci se ve Velké Británii, díky svým jedinečným vlastnostem, teší vysoké oblibě. V současné době je v provozu přes 500.000 jednotek a jejich počet se každoročně zvyšuje.


 
První integrovaný zásobník
tepla 1971
 
  Systémy ENPLAN
Systémy ENPLAN navazují na tyto dlouhodobé zkušenosti a představují novou generaci ve vývoji integrované akumulace tepla. Vlastní zásobníky spolu s automatikou jsou zaměřené na efektivní vytápění a ohřev teplé vody v nové i stávající výstavbě. Integrované zásobníky i automatika jsou české výroby a jsou chráněny patentem.
 
  Projekční a technická podpora
ENPLAN nabízí zájemcům odbornou pomoc při řešení všech aplikací, plnou projekční a konsultační činnost a je schopna zajistit i vlastní realizaci. Naši klienti mají po celou dobu provozu Systému ENPLAN k dispozici plnou technickou podporu.
 
  Plynové sálavé vytápění
Společnost ENPLAN s.r.o. zastupuje na českém trhu také řadu špičkových Britských výrobců v oboru plynového sálavého vytápění pro průmyslové, komerční, zemědělské a rekreační účely.
 
  Společnost ENPLAN
Díky svým kontaktům může dále ENPLAN zajistit všem zájemcům z oblasti tepelné techniky spolupráci s partnery ve Velké Británii, včetně v oblasti marketingu a poradenské činnosti.
 
  Odborná literatura
  1.
Nevřala, D.J., Jokl, M.V., „Reakce uživatelů na nový koncept vytápění obytných budov - I část" Český plynárenský a naftový svaz, Plyn 9/96.
  2.
Nevřala, D.J., Jokl, M.V., „Reakce uživatelů na nový koncept vytápění obytných budov - II část" Český plynárenský a naftový svaz, Plyn 10/96.
  3.
Nevřala, D.J., Krajcar, J., „Zkušenosti s použitím integrovaných zásobníků tepla při rekonstrukcích otopných soustav" STP Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce vytápění, 15. Konference, Praha, Czech Republic, 1997.
  4.
Nevřala, D.J., „Úspory energie v obytných budovách" STP Symposium Energetické úspory versus zdraví, Praha, Czech Republic, 10th December 1997.
  5.
Nevřala, D.J., Kabele, K, „Integrace vytápění a ohřevu TUV v nízkoenergetických bytových domech" Konference Vytápění - Třeboň 2003, Třeboň, Czech Republic, 23-24 April 2003.
 
  Potřebujete-li další informace > kontaktujte nás > e-mail
 
Top