Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  Systémy ENPLAN Multi
Obytné domy s větším počtem bytů a multifunkční budovy
 
System Enplan Multi
Modulární skupinové systémy ENPLAN Multi jsou určeny pro individuální vytápění a přípravu kvalitní teplé vody v bytových nebo nebytových jednotkách napojených na centrální kotelny nebo dálkové zdroje tepla (CZT), případně i s napojením alternativních zdrojů.

Individuální jednotky (moduly) jejichž jádrem je IZT, tvoří variabilní stavebnicový systém pro různé typy a velikosti budov a jejich seskupení. Různé úrovně automatiky Enplan umožňují od jednoduchého odečtu otopných nákladů (Multi), kde je kladen důraz na nízké investiční náklady, až po dálkový přenos dat s automatickým vyúčtováním (Multi Plus).

Modulární skupinové systémy ENPLAN Multi zachovávají veškeré výhody konceptu integrované akumulace tepla. V zásadě systém ENPLAN Multi tvoří tři samostatné části: byt, rozvod a zdroj tepla (kotelna) - každá část pracuje v optimálních podmínkách a v tom je jádro úspor na provozních a investičních nákladech při zaručené spokojenosti a komfortu uživatelů.

 
Schéma zapojení Systém MULTI
automatika automatika
stoupacka automatika zasobnik IZT otopna soustava
stoupacka automatika zasobnik IZT otopna soustava
stoupacka automatika zasobnik IZT otopna soustava
stoupacka kotelna kotelna kotelna
1. IZT ENPLAN
2. Elektroventil IZT + měření
3. Regulační ventil
4. Otopná soustava
5. Čerpadlo topení
6. Směšovací ventil teplé vody
10. Automatika MULTI
11. Přívod 230V - IZT
 
17. Kotel
18. Čerpadlo kotle
20. Automatika MULTI Master
21. Přívod 230V - kotelna
22. Komunikace 24V~
23. Rozbočka
24. Teplotní čidla
25. Směšovací ventil
27. Mezizásobník
28. Čerpadlo rozvodné sítě
29. Rozvodná síť
 
30. Automatika rozvodné sítě
31. Elektroventil rozvodné sítě
32. Teplotní čidlo
 
  Skladba systému
1. Zásobník
      EPA - závěsný nebo EPB - stacionární
2. Elektroventil zásobníku
      EPP V31 - Danfoss 230V~
10. Automatika MULTI
      EPR S30 - Systém MULTI nebo EPR S33 - Systém MULTI Plus
(Zásobník je dodán odzkoušený a kompletovaný dle objednávky)
20. Centrální automatika MULTI Master
      EPR S40 - pro Systém MULTI nebo EPR S42 - pro Systém MULTI Plus
23. Rozbočka (ComBox)
      EPR CB2 - pro Systém MULTI nebo EPR CB3 - pro Systém MULTI Plus
30. Automatika rozvodné sítě
      EPR CBR - na ovládání dlouhých rozvodů
31. Elektroventil rozvodné sítě
      EPP V41 - Danfoss 24V~
27. Mezizásobník
      EPM 300 nebo EPM 500 nebo EPM 800 - objem 300 až 800 litrů (standard)
      (jiné objemy a jiná specifikace hrdel - na přání zákazníka)  
 
  Projekční podpora
Aby Vaše požadavky na systém byly splněny co nejefektivněji, společnost ENPLAN s.r.o. poskytuje plnou projekční podporu.
 
  Pro podrobnější informace > "Popis a Aplikace" > info
 
  < Home  < Podklady
Top