Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  Systémy ENPLAN Duo
Dvougenerační a bytové domy s malým počtem bytů
 
System Enplan Duo
Systém ENPLAN Duo je rozšířený systém SOLO s dvěma (DUO) až osmi (DUO Plus) integrovanými zásobníky s jedním společným tepelným zdrojem a jednoduchou automatikou.

Umožňuje individuální vytápění a přípravu kvalitní teplé vody pro samostatné oddělené bytové čí nebytové jednotky nebo více generační rodinné domky.

Umožňuje rozúčtování nákladů veškeré spotřebované teplné energie. Systém je vhodný pro napojení alternativních zdrojů.

 
Schéma zapojení Systém DUO
stoupacka automatika zasobnik IZT otopna soustava
stoupacka automatika zasobnik IZT otopna soustava
stoupacka kotelna kotelna kotelna
1. IZT ENPLAN
2. Elektroventil IZT
3. Regulační ventil
4. Otopná soustava
5. Čerpadlo topení
6. Směšovací ventil teplé vody
10. Automatika DUO
11. Přívod 230V - IZT
 
17. Kotel
18. Čerpadlo kotle
 
20. Automatika DUO Master
21. Přívod 230V - kotelna
22. Komunikace 24V~
23. Rozbočka
 
  Skladba systému
1. Zásobník
      EPA - závěsný nebo EPB - stacionární
2. Elektroventil zásobníku
      EPP V31 - Danfoss 230V~
9. Doplňkový elektrický zdroj s manuálním přepínáním (pouze pro systém DUO) 
      žádné nebo
      EPP A16 - 1,6 kW nebo EPP A24 - 2,4 kW nebo EPP A30 - 3,0 kW
10. Automatika DUO
      EPR S20 - Systém DUO nebo EPR S22 - Systém DUO Plus
(Zásobník je dodán odzkoušený a kompletovaný dle objednávky)
20. Centrální automatika DUO Master
      EPR S25 - pro Systém DUO nebo EPR S26 - pro Systém DUO Plus
23. Rozbočka (ComBox)
      EPR CB1 - pro Systém DUO nebo EPR CB2 - pro Systém DUO Plus
 
  Projekční podpora
Aby Vaše požadavky na systém byly splněny co nejefektivněji, společnost ENPLAN s.r.o. poskytuje plnou projekční podporu.
 
  Pro podrobnější informace > "Popis a Aplikace" > info
 
  < Home  < Podklady
Top