Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  Systémy ENPLAN Solo
Pro rodinné domky a jednotlivé byty
 
System Enplan Solo
Vysoká tepelná účinnost spojená s okamžitým komfortem a kvalitní dodávkou teplé vody (množství, teplota, čistota) s možnost odběru z více výtoků současně.

Pro standardní aplikace zdroj je dimenzován jen na ztráty budovy. Systém je vhodný pro napojení alternativních zdrojů.

 
Schéma zapojení Systém Solo
automatika automatika automatika
zdroj zasobnik IZT otopna soustava
1. IZT ENPLAN
2. Kotel
3. Čerpadlo kotel
4. Otopná soustava
5. Čerpadlo topení
6. Směšovací ventil teplé vody
10. Automatika SOLO
11. Přívod 230V
12. Prostorový termostat
 
  Skladba systému
1. Zásobník
      EPA - závěsný nebo EPB - stacionární
9. Doplňkový elektrický zdroj s manuálním přepínáním
      žádné nebo
      EPP A16 - 1,6 kW nebo EPP A24 - 2,4 kW nebo EPP A30 - 3,0 kW
10. Automatika SOLO
      EPR S10 - základní nebo EPR S15 - s 3 místným digitálním displayem  
(Zásobník je dodán odzkoušený a kompletovaný dle objednávky)
 
  Projekční podpora
Aby Vaše požadavky na systém byly splněny co nejefektivněji, společnost ENPLAN s.r.o. poskytuje plnou projekční podporu.
 
  Pro podrobnější informace > "Popis a Aplikace" > info
 
  < Home  < Podklady
Top