Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  Systémy ENPLAN
Modulární výhody pro všechny aplikace
 
Systémy ENPLAN s Integrovanými Zásobníky Tepla vytváří ideální modulární stavebnicový systém pro širokou škálu využití od individuálních aplikací (Systém SOLO), přes jednoduché skupinové systémy s několika zásobníky (Systém DUO) až po komplexní skupinové systémy s dálkovým odečtem spotřebované tepelné energie a automatickým rozúčtovaním nákladů (Systém MULTI). Všechny systémy zachovávají výhody konceptu integrované akumulace tepla.
Investiční náklady o 20% nižší
Úspory 15-30% na palivu
Záruka 10 let
 
SOLO
System Enplan Solo
Pro rodinné domky a jednotlivé byty
Vysoká tepelná účinnost spojená s okamžitým komfortem a kvalitní dodávkou teplé vody.
 
DUO
System Enplan Duo
Dvougenerační a obytné domy s malým počtem bytů
Domovní kotelna s úplnou nezávislostí uživatelů. Individuální vysoce efektivní vytápění a dodávka teplé vody včetně spravedlivého rozpočtu nákladů.
 
MULTI
System Enplan Multi
Obytné domy s větším počtem bytů a multifunkční budovy
Individuální vysoce efektivní vytápění a dodávka teplé vody s příznivými investičními a provozními náklady. Volitelná úroveň automatiky a měření.
 
 
 
Modulární stavebnicový koncept - sdružuje výhody individuálního výtápění a centrálního zdroje - každý byt je samostatnou a nezávislou jednotkou
 
PRO UŽIVATELE
Nižší náklady na paliva a energie
Vytápění a teplá voda vždy, když uživatel potřebuje
Úhrada jen za skutečně odebrané množství energie a vody
Finančně výhodné
Zvýšený uživatelský komfort
Teplá voda si zachová vlastnosti pitné vody
 
PRO MAJITELE A PROVOZOVATELE
Jednoduché měření - jen jedno měřicí místo pro veškerou tepelnou energie a vodu
Možnost dálkového odečtu spotřeby a rozpočtu nákladů
Snadná obsluha a údržba
Neplatiči mohou být omezeni či odpojeni od dodávky tepelné energie bez vstupu do bytu a bez negativního vlivu na ostatní odběratele a činnosti systému
Možnost napojit alternativní zdroje -
buď jako hlavní nebo podpůrný zdroj
 
PRO DODAVATELE ENERGIÍ
Rovnoměrnější odběrový diagram - nižší náklady na rozvod
Možnost přerušení dodávky během doby sníženého odběru bez ovlivnění komfortu uživatele
Možnost připojit více zákazníků na stávající rozvod
Nižší náklady na napojení nových odběratelů
Efektivnější ve srovnání s běžnými systémy CZT
 
PRO INVESTORY A PROJEKTANTY
Nižší investiční náklady
Jednoduchý a úsporný dvoutrubkový rozvod
Snadný způsob zajištění rozpočtu nákladů
Menší nároky na prostor kotelny
Spokojenější zákazníci
Snadná a rychlá montáž
uspory
 
Tradiční řešení výtápění obytných budov a přípravy teplé (užitkové) vody považuje budovu jakožto jeden celek. Neumožňuje pružnost provozu a je poměrně drahý - a to není nutné. Díky modulárnímu Systému Enplan je možné vše změnit.
Uživatelé nerozeznají, zda je jejích byt vytápěn pomocí Systému Enplan nebo zda je v bytě instalován samostatný kotel. Obě řešení vypadají na první pohled stejně, avšak Enplan je levnější a efektivnější.
Modulární Systémy Enplan vyžadují pouze jednoduché a úsporné dvoutrubkové rozvody s jedním měřicím bodem na vstupu do bytu. Navíc, tepelné ztráty rozvodu jsou minimální, je v provozu pouze v době, kdy je zásobník nabíjen. Odpadne zde centrální ohřev teplé užitkové vody a s tím spojené ztráty cirkulací.
Firma Enplan dodává veškerou automatiku jak pro ovládání zásobníků tak řízení celých systémů.
 
  Projekční podpora
Aby Vaše požadavky na systém byly splněny co nejefektivněji, společnost ENPLAN s.r.o. poskytuje plnou projekční podporu.
 
  Další podklady > výtisk prospektů > info
 
  Next
Top