Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  Podklady pro systémy ENPLAN
Pomůžeme Vám vyřešit Vaše požadavky na teplo a teplou vodu
 
 > Tepelné zdroje a otopné soustavy
 > Teplá voda
 > Automatika
 > Systémy v detailu
 > Výrobky Enplan
 > Podklady ke stažení a tisku
  Tepelné zdroje a otopné soustavy
Integrovaný Zásobník Tepla představuje v otopné soustavě tlakově neutrální bod, který hydraulicky odděluje tepelný zdroj od odběrné soustavy. To umožňuje maximální pružnost při výběru zdrojů tepla, otopné soustavy a její regulace. Také změna zdroje (výměna nebo přidání dalšího) či rekonstrukce nebo rozšíření otopné soustavy je snadné a neovlivní optimální účinnost celého systému.
Výhody Systému ENPLAN umožňují pro standardní bytové jednotky dimenzovat tepelný zdroj pouze na tepelné ztráty vnějším plaštěm vytápěného prostoru a není nutné připočítat přirážku na zátop a ohřev teplé vody. Výkonové špičky v odběru tepla (zátop čí odběr teplé vody) pokrývá akumulovaná energie IZT.

Σ ztráty pláště (kW) = Výkon kotlu (kW)
Sytém ENPLAN umožňuje projektantovi vyhovět všem požadavkům zákazníka co se týče otopné soustavy, případně jejích vhodných kombinací; se samotížnou nebo nucenou cirkulací a jakoukoliv regulací prostorové teploty. Otopnou soustavu řeší projektant podle platných předpisů a norem.
 
Uzavřená soustava
plyn zasobnik IZT
Otevřená soustava
zasobnik IZT
plyn zasobnik IZT
Kombinace zdrojů
drevo-elektro zasobnik IZT
Alternativní zdroje
solar
solar
plyn zasobnik IZT
solar solar
Prostorový termostat
automatika automatika
zasobnik IZT otopna soustava otopna soustava
Ekvitermní regulace
automatika automatika automatika automatika
zasobnik IZT otopna soustava otopna soustava
Kombinace otopných soustav
automatika automatika
zasobnik IZT otopna soustava otopna soustava
otopna soustava otopna soustava
Samotíž (sušič ručníků)
zasobnik IZT zasobnik IZT automatika automatika
zasobnik IZT zasobnik IZT otopna soustava otopna soustava
 
Zdroje a otopné okruhy je možno napojit na zásobník dle tepelných hladin - viz systém "All-in-One"
  Telpá voda
Rychloohřev teplé vody zajišťuje patentovaný průtokový výměník, který je vestavěn přímo v integrovaném zásobníku a umožňuje vícemístný současný odběr. NEDOCHÁZÍ k odpojení otopné soustavy při odběru teplé vody.
 
Na výstupu výměníku je umístěn trojcestný směšovací ventil. Požadovanou výstupní teplotu lze tímto ventilem libovolně nastavit v rozsahu 35 až 60oC.
TSV   sprcha vana umyvadlo wc
zasobnik IZT voda
přívod SV
  Automatika
Veškeré funkce systému jsou řízeny příslušnou Automatikou ENPLAN.
U individuálních systémů, řídící automatika IZT je nadřazena automatice tepelného zdroje. Není tedy potřebná složitá a drahá kotlová automatika a stačí jednoduchý režim zap/vyp. U kotle s nastavitelnou teplotou se kotlová automatika nastaví na maximum.
 
Pro skupinové systémy, každý IZT má vlastní automatiku a chod celého systému řídí nadřazená centrální automatika ENPLAN.
 
Jednotlivé typy automatiky, technické údaje a způsoby připojení pro běžné varianty otopných soustav jsou uvedeny v technické specifikaci.
Napětí
230 V
50 Hz~
Automatika
IZT
  Kotel
  Čerpadlo 
kotle
  Čerpadlo 
topení
  Prostorový termostat
  Systémy ENPLAN
Systémy ENPLAN s Integrovanými Zásobníky Tepla vytváří ideální modulární stavebnicový systém pro širokou škálu využití od individuálních aplikací (Systém SOLO a "All-in-One"), přes jednoduché skupinové systémy s několika zásobníky (Systém DUO) až po komplexní skupinové systémy s dálkovým odečtem spotřebované tepelné energie a automatickým rozúčtovaním nákladů (Systém MULTI).

Všechny systémy zachovávají výhody koncepce integrované akumulace tepla.
 

Modulární
systémy
Enplan
Počet jednotek 2 3 > 8 8 > 20 > 15
Čerpadlo kotle
Směšovací ventil
Čerpadlo rozvodu
Mezizásobník
Ventil rozvodu
Dálkový odečet
Automatické účtování
Systém > Duo Duo Plus > Multi Multi Plus
  standard   volitelné
 
Podrobnější informace o Systémy ENPLAN včetně schéma zapojeni a použité souřástky:
 
 > SOLO
 > All-in-One
 > DUO
 > MULTI
 
  Potřebujete další informace > kontaktujte nás > e-mail
 
Top