Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  První v integrované akumulaci tepla...
   ...s více než 30-ti letou zkušeností.
 
  ENPLAN Koncept:
Integrované akumulace tepelné energie...
    ...jeden zásobník pro vytápění i teplou vodu.

 
Systémy ENPLAN s Integrovaními Zásobníky Tepla jsou vysoce energeticky úsporné a umožnují kromě flexibilního vytápění také současnou jednoduchou a spolehlivou přípravu kvalitní teplé vody (množství, teplota, čistota).
Integrované Zásobníky Tepla (IZT) jsou základem otopných systémů; mohou využívat veškeré dostupné zdroje energie (např. plyn, elektřinu, pevná a kapalná paliva, solární energie, kogeneraci, biomasa, bioplyn) případně jejich kombinace.
 
Investiční náklady o 20% nižší
Úspory 15-30% na palivu
Záruka 10 let
 
  VÝHODY KONCEPTU
plyn elektrina olej uhli drevo solar tepelna cerpadla
PLYN Elektřina Olej Uhlí Dřevo Solární
energie
Tepelná
čerpadla
Výhodný pro všechna paliva a jejich kombinace
Tepelné zdroje jsou vždy využívány v režimu jejich optimálního provozu
Opakované zapalování kotlů je podstatně omezeno
Umožňuje snadnou změnu paliva
Ideální systém pro alternativní energetické zdroje
VYTÁPĚNÍ
Zlepšuje pružnost provozu otopné soustavy
Použitelné pro všechny typy otopné soustavy
Jakákoliv regulace prostorové teploty
Jednoduchá obsluha
topeni
TEPLÁ VODA
Jednoduchá a spolehlivá příprava teplé vody
Teplá voda je k disposici okamžitě -
nedochází k plýtvání jak tepelnou energií tak vodou
Odběr je možný z více výtoků součastně
Teplá voda si plně zachová vlastnosti pitné vody
Nehrozí nebezbečí legionelly -
teplá voda se ohřívá průtočně
tepla voda
CENOVÁ A PROVOZNÍ
Nižší pořizovací náklady
Nižší provozní náklady
Zvyšuje efektivitu všech zdrojů tepelné energie
Minimální potřebný výkon kotlů
Kotle bez složité automatiky
Jednoduchý rozvod
Jednoduchá obsluha a delší životnost
finance
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Šetrný k životnímu prostředí
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
Výrazné snížení počtu startů kotle
Podstatně zkracuje dobu, kdy kotel pracuje mimo optimální emisní režim
ekologie
 
 
  PRINCIP
Systém Enplan je založen na jednoduchém, ale velmi účinném principu - vložení integrovaného zásobníku tepla mezi zdroj a odběr tepla.
odeleni zdroj od spotreby
U běžných vytápěcích soustav se kotel zapíná pokaždé, když vznikne požadavek na dodávku tepelné energie (ať se jedná o otop či ohřev vody). Málokdy kotel dodává plný výkon do soustavy po delší dobu, a to proto, že je dimenzován na venkovní teploty, které panují pouze několik dní v roce. Navíc u moderních, dobře zateplených staveb, je potřebný výkon pro vytápění jen zlomkem toho, co se vyžaduje pro ohřev teplé vody.
Integrovaný Zásobník Tepla (IZT) překonává tuto závislost provozu kotle na okamžitém požadavku odběru. A výsledek? Výrazné zlepšení celoroční účinnosti, které přináší značné snížení provozních nákladů a řada další výhod.
V obytných budovách umožňují modulární Systémy Enplan, aby každý byt měl svůj vlastní integrovaný zásobník tepla a tím byl oddělenou jednotkou s samostatným provozem a možností měření skutečných nákladů na odebrané teplo.
 
zdroj tepla IZT odběr tepla
Otopná soustava je napojená přímo na IZT a teplá voda se připravuje průtokově ve vestavěném výměníku. Díky tomuto uspořádání může IZT pokrýt často se vyskytující malé nebo špičkové odběry tepla, aniž je nutno uvést zdroj tepla (kotel) do provozu. Když je zásobník vyčerpán, automatika Enplan zapne kotel, který je pak v činnosti do doby, až je zásobník opět plně nabit. Kotel vždy pracuje po delší dobu na plný výkon (100% zátěž) při své maximální účinnosti.
IZT představuje v otopné soustavě tlakově neutrální bod, který hydraulicky odděluje tepelný zdroj od otopné soustavy. Toto uspořádání umožňuje maximální pružnost při výběru zdrojů tepla, otopné soustavy a její regulace. Také změna zdroje (výměna nebo přidání dalšího) či rekonstrukce nebo rozšíření otopné soustavy je snadné a neovlivní optimální účinnost celého systému. Vlastník je nezávislý na palivové základně.
 
  Vyšší účinnost akumulace Rozvrstvení
Integrovaný Zásobník Tepla Enplan je vysoce účinný v akumulování tepelné energie. Zásobník je malý, přesto v sobě akumuluje dostatek tepelné energie potřebné pro vytápění i ohřev vody. Dociluje to tím, že zachovává teplotní vrstvení (stratifikaci) v zásobníku. To zaručuje patentované uspořádání výměníků a konstrukce zásobníku, které umožnuje odběr tepla z dolní části zásobníku, aniž by byla tepelně dotčena horní část. Horní část je vždy připravena zásobovat topný okruh a přispívat k ohřevu teplé vody.
vrstveni
Před odběrem    Po odběru
teplé vody       teplé vody
 
  Opakované starty kotle       Cykly za rok
Opakované starty kotle (cyklování) jsou podstatně omezeny. Počet cyklů je řádově zmenšen. Toto zmenšení počtu cyklů znamená, že u plynových kotlů se může docílit celoročních účinností, které se blíží maximální účinnosti docílené při nepřetržitém provozu.
starty
            běžný systém
  Další podklady > výtisk prospektů > info
 
  Next
Top