Enplan titul
Systémy s Integrovanými Zásobníky Tepla
  jedinečné vysoce účinné systémy pro vytápění a teplou vodu...
   ...pro rodinné domy, bytové jednotky a více účelové budovy.
 
  ENPLAN "All-in-One"
Zelená pro efektivní využití ekologických zdrojů tepla
 
Integrované Zásobníky Tepla a automatika pro výtápění a přípravu teplé vody s vysoce efektivním výužitím alternativních zdrojů energie - solární energie, tepelná čerpadla, tuhá paliva, biomasa, nizký tarif, kogenerace - s konvenčním doplňkovým zdrojem tepla. Všechny systémy zachovávají výhody konceptu integrované akumulace tepla.
Investiční náklady o 20% nižší
Úspory 15-30% na palivu
Záruka 10 let
 
 
System Enplan All-in-One
 
Především určeny pro individuální výstavbu
Vysoká tepelná účinnost spojená s okamžitým komfortem a kvalitní dodávkou teplé vody i při použití nizkoteplotních zdrojů.
 
 
Zelena pro ekologicke zdroje
 
 
 
 
ZARUČUJE
Dodržení výkonnostních parametrů zdrojů
Maximální využití nízkoteplotních zdrojů
Kvalitní dodávka teplé vody (množství, teplota, čistota)
Minimální roční provozní náklady
 
PŘEDNOSTI
Menší nároky na prostor kotelny
Umožňuje snadnou změnu paliva
Spokojenější zákazníci
Snadná a rychlá montáž
Odborná pomoc při řešení všech aplikací
Zásobníky a systémy dle přání zákazníka
 
Zásobníky Enplan "All-in-One" byly vyvinuty pro nejefektivnější využití alternativních zdrojů, včetně nízkoteplotních, na základě principu integrované akumulace tepla. Patentované uspořádání výměníků a konstrukce zásobníku umožňují výhodné vrstvení i při nízkých teplotách v zásobníku, což zaručuje kvalitní dodávku teplé vody. Výhodná stratifikace také umožňuje oddělený odběr do nízkoteplotních, konvenčních i gravitačních otopných okruhů. Zásobníky All-in-One umožňují snadnou dodatečnou změnu paliva.
Automatika Enplan zaručuje optimální využití levných tepelných zdrojů v závislosti na tepelných požadavcích a tím zaručuje minimální roční provozní náklady.
Typizované zásobníky jsou především určeny pro individuální výstavbu. Pro vyšší a speciální požadavky jsou zásobníky vyrobené na objednávku.
 
  Projekční podpora
Aby Vaše požadavky na systém byly splněny co nejefektivněji, společnost ENPLAN s.r.o. poskytuje plnou projekční podporu.
 
  Další podklady > výtisk prospektů > info
 
  Next
Top